Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowski Klub Sportowy - Sokolik

Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" powstał przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie z inicjatywy młodzieży, rodziców oraz nauczyciela wychowania fizycznego, a także dzięki aprobacie Dyrektora szkoły. Klub został zarejestrowany dnia 19 listopada 2009r.. Siedziba Klubu mieści się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, ul. Szkolna 5, 49-100 Niemodlin.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W skład Zarządu klubu wchodzą:
Prezes - Bartłomiej Walków,
Wiceprezes - Edward Szmitowicz,
Sekretarz - Grażyna Janiak,
Członek - Jan Kolman.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Komisję Rewizyjną tworzą:
Przewodniczący - Barbara Olszewska,
Z-ca przewodniczącego - Anna Łacinniak,
Członek - Józefa Lach.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Treningi prowadzi wykwalifikowany z dużym doswiadczeniem zawodowym. cieszący się znaczącymi osiągnieciami swoich wychowanków trener - zdzisław Grobelski.
 

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Celem UKS "Sokolik" jest rozwijanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności w dziedzinie tenisa stołowego, jak również kształtowanie cech charakteru i osobowości, promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym. Ponadto integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich na terenie Niemodlina.
 

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W skład członków klubu na dzień 30 listopada 2010 roku wchodzi 17 osób dorosłych - założycieli i 30 zawodników:
1. Skirzewska Laura, 2. Holka Karolina, 3. Walków Oktawia,
4. Kolman Marek, 5. Kolman Marcin, 6. Telatyński Paweł,
7. Telatyński Michał, 8. Czech Angelika, 9. Zabłocka Marta,
10. Bawełkiewicz Marta, 11. Manicka Natalia, 12. Janiak Karolina,
13. Malik Monika, 14. Klisowski Jonasz, 15. Zalewska Wiktoria,
16. Mróz Filip, 17. Kramczyńska Wiktoria, 18. Nowak Łukasz,
19. Korzanowski Konrad, 20. Kliś Marta, 21. Boos Paweł,
22. Demeter Nadzieja, 23. Demeter Krystyna, 24. Demeter Seweryn,
25. Białowąs Patrycja, 26. Żuczek Klaudia, 27. Mikitów Nikola,
28. Krajewski Damian, 29. Olszewski Marian, 30. Synovetz Martin.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML