Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania sołeckie z realizacji zadań Odnowy Wsi

Wzorem lat ubiegłych proszę o przesłanie do tutejszego Urzędu sprawozdań sołeckich z realizacji zadań odnowy wsi. W tym roku dla ułatwienia oraz usprawnienia pracy przy wypełnianiu sprawozdań sołeckich druk sprawozdania za 2011r. został zmodyfikowany oraz utworzony w formie pliku Excel i tylko w tej formie będzie akceptowany i przyjmowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
W związku z tym, iż sprawozdania sołeckie w pierwszej kolejności są weryfikowane i sprawdzane przez Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi Pana Grzegorza Krzyśków, proszę o przesłanie sprawozdań sołeckich w wersji elektronicznej na adres e-mail:

Druk sprawozdania za 2011r. umieszczone sa poniżej. Termin nadsyłania sprawozdań sołeckich w wersji elektronicznej upływa 27 stycznia 2012r.
Po otrzymaniu akceptacji sprawozdania sołeckiego przez Urząd Marszałkowski, proszę przesłać sprawozdania sołeckie w wersji papierowej
w terminie 5 dni od uzyskania akceptacji do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie celem opatrzenia go podpisem Burmistrza i wysłania do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wersji papierowej.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności proszę o bezpośredni kontakt z Panem Grzegorzem Krzyśków, tel. 77 4606 295  wew. 207, e-mail:

 XLS8_sprawozdanie_wersja ostateczna_2.xls

Wersja XML