Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Gmina Niemodlin jest jednym z partnerów samorządu województwa opolskiego w programie regionalnym Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Karta wydawana jest bezpłatnie, mogą z niej korzystać rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz seniorzy powyżej 65 roku życia.

Karta uprawnia mieszkańców województwa oraz gmin biorących udział w programie do zniżek i ulg oferowanych przez wybrane instytucje regionalne i gminne, a także przez partnerów czyli podmioty prywatne, które zadeklarowały wolę współpracy.
Liczba firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Honorujemy Opolską Kartę Rodziny i Seniora”.

Wniosek o wydanie karty można uzyskać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie (pok. nr 9, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (punkt obsługi klienta – parter, ul. Piastowska 14) oraz pobrać ze strony internetowej: www.ssd.opolskie.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

Szczegółowy katalog oferowanych zniżek dostępny jest na stronie internetowej:
http://ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html

 


  

Wersja XML