Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do zbycia

Burmistrz Niemodlina
49 – 100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
- niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 384/5 o pow. 0,0689 ha,
- niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr działki 114/2 o pow. 0,2157 ha
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
- część działki nr 760/4 o powierzchni 24 m² położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie, z przeznaczeniem pod boks garażowy,
- część działki nr 1031/1 o powierzchni 108 m² położonej przy ul. Opolskiej
w Niemodlinie, z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe,
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat – część działki nr 1227/9 o powierzchni 432 m² położona przy ul. Reymonta w Niemodlinie, z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.
.

Wersja XML