Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się;

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych : nr 1 poł. w budynku nr 32 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działek nr 456/2 i 456/15; nr 3 poł. w budynku nr 31 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 456/14; nr 1/2 poł. w budynku nr 2-4 przy ul. Szewskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 528/2; nr 18/3 poł. w budynku 18-20 przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 491/4; nr 1 poł. w budynku nr 10b przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 577; nr 1 i 8 poł. w budynku nr 8 przy ul. Wojska Polskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym działki nr 601. Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.
 

Wersja XML