Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na okres 10 lat:
• część działki nr 1179 o powierzchni 0,8900ha położonej przy ul. Daszyńskiego
w Niemodlinie, z przeznaczeniem na urządzenie parku linowego.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:
• część działki nr 764/2 o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Mickiewicza
w Niemodlinie, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego,
• działkę nr 580/13 o powierzchni 3,1700 ha położonej w Graczach, z przeznaczeniem do produkcji rolnej

Informacji udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.
 

Wersja XML