Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

ceeb grafika.png

Przypominamy, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć  w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w formie papierowej, składając wypełniony dokument do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

https://zone.gunb.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim lub pod numerem tel. 77 4606295 wew. 219 lub 207.

PDFFormularz-A-budynki-i-lokale-mieszkalne.pdf (234,57KB)

PDFFormularz-B-budynki-i-lokale-niemieszkalne.pdf (259,29KB)

Wersja XML