Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Niemodlina,

  Nasze Miasto i Gmina przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niemodlin”.
 Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście i Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.
  W związku z tym, Urząd Miasta i Gminy w Niemodlinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/niemodlin. Wersja papierowa została również dostarczona do mieszkańców Miasta i Gminy oraz dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37..

Prosimy o wypełnienie ankiety do końca lutego 2015 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

 

 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wersja XML