Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące bezdomnych zwierząt

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt, w wyniku których ranne zostało zwierzę, a które miały miejsce na terenie gminy Niemodlin, należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

  1. w godzinach pracy Urzędu:
  1. po godzinach pracy Urzędu:
Wersja XML