Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemodlin

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemodlin

Gmina Niemodlin pozyskała kwotę 33 456,00 zł z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na stworzenie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin”. Dokument ten będzie niezbędny dla ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2015-2020 w przypadku starań samorządu o dofinansowanie inwestycji związanych z uzyskaniem efektywności energetycznej czy redukcji emisji takich jak np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Wersja XML