Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin

Brak opisu obrazka
 
20 sierpnia 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania: 1.515.879,40 zł.
Uroczyste podpisanie miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopkę, Burmistrz Niemodlina Dorotę Koncewicz, skarbnika gminy Niemodlin Alicję Domalewską.
Gmina Niemodlin sfinansowała "uproszczoną ocenę energetyczną", co było warunkiem przystąpienia do Programu.
W ramach dofinansowania 85 gospodarstw domowych w naszej gminie zmieni źródła ogrzewania na nowe i ekologiczne.
 
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 
Monika Zaremba, UM Niemodlin
Wersja XML