Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie

Brak opisu obrazka

"Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie"

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg

Na odcinku o dł. 138m dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi w miejscu prowadzenia kolektora kanalizacji deszczowej i zastąpiono ją nową nawierzchnią z betonu asfaltowego. Na odcinku tym wymieniono także istniejący krawężnik betonowy lewostronny. Na pozostałych odcinkach dróg tj. odcinku o dł. 58m i 127m zaprojektowano i wykonano pełną nową konstrukcję drogi z kostki betonowej o gr.8cm.

Projekt zakładał przebudowę odwodnienia drogi i dostosowania go do nowego układu i spadków nawierzchni. Istniejące studzienki wpustowe oraz studnie zastąpiono nowymi studzienkami.

Dodatkowo, przy okazji inwestycji drogowej, ZGKiM w Niemodlinie przebudował sieć wodociągową na tym terenie.

 

 

(Galeria przedstawia zdjęcia ul. Słowackiego przed inwestycją)

 

 

 

(Galeria przedstawia zdjęcia ul. Słowackiego w trakcie inwestycji -maj 2020r.)

 

 

 

(Galeria przedstawia zdjęcia ul. Słowackiego po odbiorze inwestycji)

 

 

Wersja XML