Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodnika w Graczach dobiegł końca

Zakończona została przebudowa kolejnego fragmentu chodnika przy drodze powiatowej - wzdłuż ul. Krętej w Graczach. Piesi mogą spacerować po nawierzchni z kostki brukowej, która zastąpiła stare i krzywe płyty betonowe.

Remont został przeprowadzony dzięki porozumieniu zawartym między Gminą Niemodlin a Powiatem Opolskim. W myśl tego porozumienia Powiat Opolski pokrył koszty w wysokości 75.322,01 zł, natomiast Gmina Niemodlin poniosła koszty w wysokości 50.000,00 zł. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Monika Zaremba, UM Niemodlin

Wersja XML