Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest 14 października to okazja do wręczenia nagród Burmistrza Niemodlina dla nauczycieli pracujących w jednostkach oświatowych Gminy Niemodlin za ich pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Spotkanie Burmistrza Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz – z wyróżnionymi nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, przedstawicielami Rady Miejskiej w osobach Przewodniczącego – Pana Bartosza Wajmana, Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Krzysztofa Trzmielewskiego oraz Prezes ZNP oddział w Niemodlinie – Pani Kazimiery Kuchny, odbyło się w dniu 14 października 2019 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Pani Burmistrz, życząc wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych, podkreśliła, jak ważna i niełatwa jest praca nauczycieli w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Zawód nauczyciela to profesja, której nie można wykonywać jedynie z poczucia obowiązku. Nauczyciel to osoba zaufania społecznego, wszakże nauczycielom powierzamy to, co dla nas najcenniejsze – nasze dzieci. Należy tym samym doceniać trud wychowania i przekazywania wiedzy, jaki na co dzień podejmują nauczyciele. Stąd też nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze otrzymali:

 1. Barbara Szatkowska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,
 2. Krystyna Dżaluk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
 3. Katarzyna Bilińska – nauczyciel SP Nr 2 w Niemodlinie
 4. Agnieszka Wrzodek - Bednarczyk – nauczyciel SP w Rogach,
 5. Bogumiła Sanojca – Tuła – nauczyciel SP w Graczach,
 6. Grażyna Choroszy – nauczyciel Przedszkola w Graczach,
 7. Dorota Kwiecińska- nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie
 8. Katarzyna Gąsiorek – Witek – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,
 9. Elżbieta Kowalska – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,
 10. Anna Zemlik – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,
 11. Mariusz Konowaluk – wicedyrektor SP Nr 1 w Niemodlinie,
 12. Sylwia Wajda – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 13. Franciszka Kempe – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 14. Lucyna Jankowska – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie.

Jeszcze raz z okazji Święta Edukacji Narodowej składam podziękowania wszystkim wykonującym trudny zawód nauczyciela, wszystkim Dyrektorom kierującym jednostkami oświatowymi, Gronom Pedagogicznym naszych szkół i przedszkoli, wszystkim pracownikom oświaty, którzy uczestniczą w tym dziele.

Małgorzata Kochanek
Dyrektor CUW
w Niemodlinie

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML