Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nominacja do udziału w projekcie RZETELNI 2014

W ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług Gmina Niemodlin otrzymała nominację do udziału w projekcie "RZETELNI 2014" za efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 - 2013. Gmina doceniona została za profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność oraz tworzenie przyjaznych warunków na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości i samorządności.

Wersja XML