Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty w placówkach oświatowych Gminy Niemodlin

W okresie wakacyjnym w jednostkach oświatowych przeprowadzone zostały prace remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń lekcyjnych, pokoi nauczycielskich, placów przed budynkami.

Dziś prezentujemy fotorelację ze szkół oraz przedszkola w Niemodlinie:

SP 1

Plac na zewnątrz szkoły został pokryty kostką brukową, wyremontowano także schody prowadzące na plac:

 

 

SP 2

Remont szkolnej stołówki:

 

 

Remont klas i dostosowanie pomieszczenia, które teraz będzie służyło jako sala lekcyjna:

 

 

Nowa siedziba pokoju nauczycielskiego i pierwsze szafki dla uczniów:

 

 

Przedszkole nr 1

Wymieniono grzejniki w 3 salach dla dzieci:

 

 

Przedszkole nr 2

Nowa oferta Przedszkola w zakresie zajęć SI (innowacja pedagogiczna). Zakupiono sprzęt specjalistyczny SI, ukończono specjalistyczny kurs zakończony certyfikatem uprawniający do prowadzenia takich zajęć (w ramach pobytu w przedszkolu oferta dodatkowa dla dzieci, które mają wskazania do takich zajęć oraz powstała możliwość diagnozy dzieci w tym kierunku, aby ich start w szkole był jak najlepszy). 

Pracownicy pomalowali pomieszczenia przedszkolne oraz sprzęt na placu zabaw. W czasie wakacji wymieniona została instalacja odgromowa:

 

 

Monika Zaremba, UM Niemodlin

 

 

Wersja XML