Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złota Kosa 2019

W sobotę 13 lipca już po raz 19. w Piątkowicach (gm. Łambinowice ) odbył się Turniej Żniwowania  Metodami Tradycyjnymi . Wzięło w nich udział 13 drużyn z Polski i Ukrainy. Turniej składał się z czterech konkurencji:   żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem i klepanie kos. Zawodnicy z Grabina zajęli ;  4 miejsce w prezentacji  ,3 w żęciu sierpem  oraz 3 w koszeniu kosą i  podbieraniu. Serdecznie gratulujemy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML