Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie przedstawicieli Miast Partnerskich: Stity- Niemodlin

W dniu 29 czerwca 2019r. delegacja naszej gminy, której przewodniczyli Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartosz Wajman, wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu organizowanym na historycznej granicy Czech i Moraw w miejscowości Valterice. W składzie delegacji byli również radni Rady Miejskiej, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w samo południe Mszą św. w miejscowym kościółku. Następnie oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Jiri Vogel Starosta miasta Stity. Na program artystyczny złożyły się między innymi występy zespołów oraz pokazy rękodzieła. Swoje lokalne wyroby spożywcze wystawiali miejscowi producenci. Podczas spotkania toczyły się rozmowy na temat bieżącej i przyszłej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Niemodlin a miastem Stity.

 

 

Wersja XML