Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap, nr umowy RPOP.03.02.02-16-0012/18

Brak opisu obrazka

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap”, nr umowy RPOP.03.02.02-16-0012/18

Beneficjentem projektu była Gmina Niemodlin

Ogólna wartość projektu wynosiła 3 259 229,08 zł, w tym 2 718 224,58 zł stanowiły wydatki kwalifikowane, a dofinansowanie wyniosło 1 199 824,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2017 roku, a zakończono w październiku 2018 roku

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury, skutkująca zmniejszeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Zwiększenie komfortu użytkowania obiektu oraz poprawa estetyki budynku.

Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem:

 

Wersja XML