Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWE BOISKO PRZY SZKOLE W GRACZACH

Zakończono roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Graczach, które powstało na terenie dawnego asfaltowego terenu rekreacyjnego. W skład nowego boiska wchodzą m.in.: obszar o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej do piłki ręcznej, siatkowej, mini koszykówki, tenisa ziemnego, bieżnia lekkoatletyczna 3-torowa wokół boiska wielofunkcyjnego, bieżnia 60 m z rozbiegiem i wybiegiem oraz skocznia do skoku w dal. Gmina Niemodlin pozyskała 30 % dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację dwóch inwestycji przy szkołach w Graczach i Grabinie. Wykonawcą przebudowy boiska sportowego w Graczach była firma BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z Bytomia. Koszt inwestycji to kwota 830 687 zł. Przypomnijmy, że w maju 2017 r. gościł w Graczach i Grabinie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jan Widera. Wiceminister wizytował obiekty szkolne, na które gmina Niemodlin złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Obiekty sportowe w Graczach i Grabinie mają być wielofunkcyjne i dostępne dla wszystkich.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML