Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne nowe drogi na terenach wiejskich

Zakończono roboty i odebrano kolejne inwestycje drogowe w gminie Niemodlin. W Gościejowicach zamiast drogi gruntowej jest nawierzchnia asfaltowa. Wykonana zastała inwestycja na odcinku od zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1512 do gminnych dróg wewnętrznych. Długość przebudowanego odcinka - 2,1 km.

W ramach robót wykonano:
- utwardzenie drogi nawierzchnią z betonu asfaltowego
- zjazdy na posesje i utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym
- mijanki na odcinku jezdni o szerokości 3,5 m,
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów i na pobocza
- odmulenie i odtworzenie rowów

Na realizację inwestycji Gmina Niemodlin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt przebudowy drogi wewnętrznej w Gościejowicach wyniósł 1 484 582 zł (z czego 63,63 % dofinansowanie z PROW). Inwestycję prowadziła firma HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Zakończono także przebudowę drogi wewnętrznej w Wydrowicach. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m i 3,0 m oraz placu manewrowego ze zjazdami na posesje z kostki betonowej, z krawężnikami betonowymi, obrzeżami, podbudową z kruszywa łamanego i warstwą stabilizacyjną cementowo-piaskową. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 469 860 zł. Wykonawcą robót była firma ROCON z Tułowic.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML