Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy system napowietrzania na oczyszczalni ścieków

Większa skuteczność oczyszczania ścieków i mniejsze zużycie energii elektrycznej - to efekty uzyskane po instalacji nowych tzw. dyfuzorów napowietrzających w SBR na oczyszczalni w Gościejowicach Małych. W roku 2004 została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Po 14 latach nastąpiło znaczne wyeksploatowanie urządzeń napowietrzających w sekwencyjnych reaktorach biologicznych. Zmniejszyła się skuteczności oczyszczania ścieków. Stąd konieczność instalacji nowych urządzeń. W wyniku wymiany urządzeń nastąpiła znaczna poprawa efektywności oczyszczania ścieków jak również 12% spadek zużycia energii elektrycznej. Koszt wykonania modernizacji systemu napowietrzania wyniósł 90 tys. zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML