Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory wniosków

DOCWNIOSEK o zwrot kosztów dozowu dzieci 5 i 6 letnich z niepełnosprawnością.doc
DOCWNIOSEK o zwrot kosztów dowozu dzieci 5 i 6 letnich do przedszkola i OP przy SP.doc
DOCWNIOSEK o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły.doc
DOCXInformacja RODO dla osób ubiegających się o bezpłatny transport dla ucznia niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dozowu dziecka 5i6 - letniego do przedszkola lub OP oraz dziecka z niepłensoprawnością.docx
DOCXWNIOSEK o bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością.docx
 

Wersja XML