Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzinny Piknik Niepodległościowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie

W finałowym Pikniku Niepodległościowym organizowanym w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wzięło udział ok. 80 uczniów, ich rodzice oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Projekt obejmował realizację cyklu zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych Kampanii ZTU oraz festyn rodzinny obejmujący: tańce i występy uczniów, zawody sportowe, konkurs kulinarny na ciasto patriotyczne, konkursy historyczne, zadania tematyczne, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, rymowanki, układanki, pedagogizacje rodziców z wykorzystaniem ulotek informacyjnych.

Uzyskane efekty to m.in.: zdrowy rozwój dziecka w bezpiecznym otoczeniu, wzrost świadomości narodowej, integracja rodziny, nabycie doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, wzrost kompetencji rodzicielskich: umiejętność ochrony dziecka przed uzależnieniami, umiejętność budowania poczucia własnej wartości u dziecka oraz pracy nad dobrymi relacjami. Zadanie finansowane było w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystano również środki pochodzące od sponsorów oraz wolontariat nauczycieli i rodziców.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Źródło: ze sprawozdania SP 2 Niemodlin

Wersja XML