Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa Remont Kościoła w Szydłowcu Śląskim

Trwa Remont Kościoła w Szydłowcu Śląskim

Kościół w Szydłowcu Śląskim jest jednym z najcenniejszych zabytków położonych na terenie Gminy Niemodlin. W swoich wnętrzach posiada unikatowe, niezwykle cenne, późnorenesansowe wyposażenie (ołtarz, chrzcielnica, ambona, krucyfiks) dłuta Hermanna Fischera z Nysy. Jego stan techniczny systematycznie się pogarszał. Jednakże dzięki zaangażowaniu Parafii w Niemodlinie oraz mieszkańców Szydłowca i Rzędziwojowic datowany na 1617r. zabytkowy kościół p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim doczekał się kompleksowego remontu. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, przebudowa wieży, naprawa ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, remont elewacji, badania architektoniczne. Wartość zadania wynosi ponad 358 000 zł. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa Wsi) w kwocie ponad 286 000 zł. Dotację na w/w zadanie przekazała również Gmina Niemodlin w kwocie 50 000 zł. Pozostałą kwotę zebrano dzięki ofiarności mieszkańców Szydłowca i Rzędziwojowic oraz innych osób, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie. Zakończenie remontu przewiduje się na koniec sierpnia br. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML