Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o odwołaniu alarmu powodziowego

Niemodlin, dnia 13 czerwca 2013r.

GCR.632.3.2013

 


KOMUNIKAT O ODWOŁANIU
ALARMU POWODZIOWEGO


Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz w oparciu o aktualna sytuację hydrologiczną na rzece Ścinawie Niemodlińskiej z dniem 13 czerwca 2013r. od godz. 8.00

o d w o ł u j ę

STAN ALARMU POWODZIOWEGO na obszarze Gminy Niemodlin.

 

BURMISTRZ NIEMODLINA

Mirosław STANKIEWICZ

 

Wersja XML