Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyli: burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz, kierownik - Edyta Kapuścińska i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, prezes - Krystyna Maziarz i pracownicy Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, przedstawicielki Caritas Diecezji Opolskiej, prezes Stowarzyszenia Bądź Dobroczyńcą - Małgorzata Czerwińska, dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - Jadwiga Konieczniak, przewodnicząca Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Teresa Bielicz, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu filia w Niemodlinie - Zofia Bednarz, Marzena Zarzycka - przedstawicielka ochrony zdrowia oraz Mirosława Dziatkowiak, była kierownik OPS w Niemodlinie. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania ma już w Polsce wieloletnią tradycję. Burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz przekazała wszystkim pracownikom socjalnym z okazji Ich święta życzenia i podziękowania za piękną służbę Człowiekowi potrzebującemu.

 

 

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML