Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin

Młodzież dyskutowała tym razem na temat odnowy parku przy ul. Wojska Polskiego. III posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin odbyło się w dniu 3 listopada 2017 r. Kolejne posiedzenie zaplanowano pod koniec roku, na które młodzież postanowiła zaprosić burmistrz Niemodlina - Dorotę Koncewicz.

Przypomnijmy, że do zadań Młodzieżowej Rady należą m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego.

Informacje na temat działalności Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin w specjalnej zakładce na stronie miasta:
https://niemodlin.pl/2506/2030/mlodziezowa-rada-gminy-niemodlin.html

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML