Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERENDUM - POSTANOWIENIE SĄDU- SPROSTOWANIE PEŁNOMOCNIKA INICJATORA REFERENDUM

W dniu 9 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu wydał  postanowienie w  sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie art. 35 ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym.

Poniżej do wglądu:

1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny - PDFpostanowienie.pdf

2. Sprostowanie Pełnomocnika Inicjatora Referendum - PDFoświadczenie.pdf

3. Pismo Pełnomocnika Inicjatora Referendum  - PDFpismo.pdf

 

Wersja XML