Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Seniorów w Niemodlinie dyskutowała o różnych sprawach

Rada Seniorów Gminy Niemodlin obradowała w dniu 30 stycznia br. W posiedzeniu uczestniczyła burmistrz Dorota Koncewicz, która zaprezentowała seniorom informacje o pozyskanych funduszach ze środków zewnętrznych krajowych i unijnych. Zaprezentowano także film o tym, co wydarzyło się w naszej gminie w 2016 roku (film dostępny jest na stronie miasta i facebooku). Rozmawiano także o przyszłych inwestycjach i możliwości pozyskania funduszy. Burmistrz odpowiadała na pytania seniorom dotyczących różnych spraw w mieście. Przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Knop-Ciepielowska, podziękowała za wsparcie i zorganizowanie przejazdu dla seniorów do Opola na Targi Senior Expo. Pan Ryszard Żak został zgłoszony i oddelegowany do udziału w Konwencie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML