Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji.

Pobierz plik: PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach konkursu.pdf

Wersja XML