Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 

Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  
Więcej informacji w  PDFzarządzeniu.pdf
 

 

Wersja XML