Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa śródmieścia Niemodlina zakończona

Brak opisu obrazka
 

„Inwestujemy w twoją przyszłość”

Dnia 8 października 2012 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji WND-RPOP.03.01.02-16-038/10 pt.: „Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina” zgodnie z umową o dofinansowanie RPOP.03.01.02-16-038/10-00 z dnia 5 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami.
Celem strategicznym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i społecznego oraz dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina poprzez poprawę infrastruktury drogowej, w tym przebudowę ulic Śródmieścia Niemodlina.
W ramach projektu w latach 2011 – 2012 przebudowano ulice: Drzymały, Kilińskiego, Lompy, Lwicką, Szewską, Krótką, Spółdzielczą, Szkolną, Podwale, Strażacką. Przebudowa realizowana była zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku, tworzącego wąskie gardło (starej kaflarni). W ramach zadania przebudowano również kolidującą sieć wodociągową w ciągu ulicy Drzymały. Wprowadzono organizację ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły znaczny problem dla mieszkańców niemodlińskiego rynku.
W wyniku realizacji projektu przebudowano 1,784 km dróg, ulegała znacznej poprawie estetyka niemodlińskiego rynku oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę nowych punktów świetlnych. Realizacja projektu ma wpływ na rewitalizację znacznej części Niemodlina.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Wartość zadania wyniosła 4 729 534,71zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 883 503,38 zł. Był to jeden z największych projektów realizowanych przez Gminę Niemodlin ze środków Unii Europejskiej. 
Brak opisu obrazka
 

Zmianę wizerunku naszego miasta przedstawiają poniższe zdjęcia:
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML