Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statuetki rozdane

STATUETKI ROZDANE !!!

W dniu 27 czerwca 2012 r. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie – Panem Mariuszem Nieckarzem, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz rodzice uczniów wyróżnionych.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
1. Patrycja Tomków uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
2. Wiktoria Bilińska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
3. Katarzyna Andrejszyn uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach,
4. Patryk Szlufik uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie,
5. Hanna Salera uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach,
6. Mateusz Jadach uczeń Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Uczniowie naszych szkół przystąpili do 14 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Współzawodnictwo uczniów dało szansę przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań, a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy.
Z ogólnej liczby 948 uczniów realizujących obowiązek szkolny
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 147 uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach.

Podczas uroczystego spotkania Pan Burmistrz gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wakacji.


Małgorzata Kochanek

 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML