Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę

Gmina Niemodlin przystąpiła do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”. Programy zakładają osiągnięcie celów: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwiniecie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie bierności i bezradności, zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży oraz stawianie na wzmacnianie więzi rodzinnych.
Na potrzeby kampanii zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych, które przekazano do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
W dniu 11 kwietnia 2012r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz na spotkaniu z wicedyrektor Zespołu Szkół Panią Elżbietą Woźniak przekazując pakiety materiałów do przeprowadzenia kampanii, zaproponował szerszą współpracę w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla uczniów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML