Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interwencje Straży Miejskiej w Niemodlinie

Jak informuje Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie, Wiesław Kozik, dnia 24 września br. w rejonie byłego dworca PKP ujawniono kolejne miejsca podrzutu odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Podobne zdarzenie miało miejsce w sołectwie Gościejowice. Straż Miejska w Niemodlinie, prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie sprawców. Przypomnijmy, że odpady komunalne możemy bezpłatnie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gościejowicach Małych (przy oczyszczalni ścieków). Przyjmuje się tam nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. PSZOK czynny jest w środy w godzinach: od 7.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach: od 7.00-13.00. Zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, organizowane są dwa razy w roku. Najbliższa już w październiku, przeczytaj harmonogram: http://niemodlin.pl/1937/18/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych.html

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Straż Miejska w Niemodlinie, na terenie sołectw, prowadzi obecnie również akcję kontroli wywozu nieczystości płynnych. Właściciel nieruchomości powinien posiadać umowę zawartą z firmą odbioru nieczystości oraz faktury potwierdzające ich wywóz.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie 

Wersja XML