Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Spotkajmy się pod kasztanem” – projekt w Sarnach Wielkich

Trwa realizacja akcji ekologicznej Grupy Nieformalnej "Sarny". Projekt „Spotkajmy się pod kasztanem. Ekologia, zabawa i edukacja”, polega na organizacji spotkań tematycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, zamieszkujących wieś Sarny Wielkie i pobliskie miejscowości z wykorzystaniem projektora multimedialnego do odtwarzania filmów i prezentacji multimedialnych, w celu propagowania ochrony środowiska, pobudzania świadomości ekologicznej oraz edukacji w zakresie ekosystemów leśnych i poznawania odnawialnych źródeł energii. Projekt jest realizowany już 3 miesiące. Odbyło się 12 spotkań adresowanych dla dzieci i dorosłych. Każdy miesiąc był poświęcony innej tematyce.  W lipcu zajęcia odbywały się pod hasłem ,,Był sobie las". Dzieci miały wycieczkę do lasu. Z zebranych „darów lasu” wykonywały w świetlicy wiejskiej różne prace plastyczne. W świetlicy odbyło się spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką lasu. W sierpniu odbywały się spotkania pt. ,,Czy zasypią nas śmieci ?". Dzieci z odpadów przeznaczonych do recyklingu tworzyły różne przedmioty. Dorośli i dzieci uczestniczyli w wykładzie na temat segregacji odpadów, a z tegorocznych plonów dorośli wykonali koronę żniwną. We wrześniu, zarówno dzieci, jak i dorośli, uczestniczyli w wykładzie na temat odnawialnych źródeł energii. Dzieci w ramach warsztatów wykonały prace plastyczne pt. „Wiatraki”. Dorośli mieszkańcy wsi pisali natomiast wiersze. 

Zdjęcia: Grupa Nieformalna "Sarny"

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

W każdym miesiącu odbywały się „pokazy filmów pod kasztanem” o rożnej tematyce. W październiku dzieci wykonają jeszcze prace plastyczne z „darów jesieni”. Zaplanowano też podsumowanie całego projektu z wieczorem biesiadnym, podczas którego wystawione zostaną wszystkie prace plastyczne dzieci oraz inwencja twórcza dorosłych. Głównym celem projektu „Spotkajmy się pod kasztanem” było zaproponowanie sposobu spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez zorganizowanie spotkań z miłośnikami otaczającej nas przyrody, międzypokoleniowej integracji mieszkańców, a także poprawa świadomości ekologicznej. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

W inicjatywę ekologiczną zaangażowana jest Grupa Nieformalna „Sarny” w ramach projektu Partnerstwa Borów Niemodlińskich realizującego Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML