Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy projekt Niemodlina i Jesenika - tereny Ośrodka Kultury do zagospodarowania

Jest duża szansa na odnowienie sal w Ośrodku Kultury w Niemodlinie oraz zagospodarowanie terenów wokół gminnej palcówki. Wszystko w ramach przygotowywanego wspólnego projektu Jesenika i Niemodlina. Istnieją możliwości pozyskania funduszy na realizację zadania w ramach współpracy transgranicznej Interreg Republika Czeska - Polska. Odnowy i poprawy estetyki mogłyby się doczekać sale: plastyczna, muzyczna, konferencyjna oraz taneczna. W największej sali widowiskowej - w ramach realizacji projektu - mogłyby zostać odnowiona podłoga na scenie, a na widowni siedzenia. Istnieje także potrzeba wykonania wentylacji oraz zamontowania klimatyzacji. Wokół budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, mogłaby powstać międzypokoleniowa strefa rekreacji m.in.: fontanna, plac z mini sceną plenerową, boisko do streetball'a, skatepark, czy miejsce do gry w szachy. Czesi, chcą natomiast adaptować jeden z budynków w Jeseniku pod potrzeby biblioteki, ośrodka edukacji dla seniorów, dzieci i organizacji. Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od otrzymania dofinansowania. Na temat przygotowywanego projektu rozmawiano podczas spotkania w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w dniu 12 sierpnia 2015 r. W rozmowach wzięli udział m.in., zastępcy starosty Jesenika, Zdeňka Blišťanová oraz Petr Procházka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Jeseniku, Miroslav Hrdlički. Niemodlin reprezentowali wiceburmistrz Aleksander Juszczyk i dyrektor Ośrodka Kultury, Katarzyna Paszula. Była także ekipa Telewizji Polskiej z Opola, która nagrywała program o współpracy Niemodlina i Jesenika. Pod koniec września i października bieżącego roku obie strony chcą przygotować wstępne założenia projektu i przeprowadzić konsultacje w Ołomuńcu.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Goście z Jesenika, oprócz zapoznania się z działalnością kulturalną Niemodlina, byli także na basenie w Lipnie, będąc pod wrażeniem wielkości obiektu rekreacyjnego i atrakcyjnych cen wejściówek dla potencjalnych turystów z Czech. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Na temat dotychczasowej współpracy Niemodlina i Jesenika można było usłyszeć w dniu 12 sierpnia br. Kurierze Opolskim TVP Opole - informacja od 18:45 minuty wiadomości, http://opole.tvp.pl/21209104/12-sierpnia-2015

oraz wydaniu Kuriera Opolskiego z dnia 13 sierpnia br. - informacja od 15:20 minuty - http://opole.tvp.pl/21222954/13-sierpnia-2015

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML