Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki unijne na remont 3 świetlic wiejskich w Gminie Niemodlin

Środki unijne na remont 3 świetlic wiejskich w Gminie Niemodlin

Gmina Niemodlin pozyskała kwotę 671 652,00 zł na remont i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Lipno, Rzędziwojowice i Grodziec. W dniu 30 września br. Burmistrz Niemodlina Pan Mirosław Stankiewicz podpisał 3 umowy z Zarządem Województwa Opolskiego na realizację przedmiotowych inwestycji. Dzięki funduszom zewnętrznym możliwa będzie poprawa funkcjonalności infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, m.in. poprzez dobudowę aneksów kuchennych i sanitarnych w remontowanych świetlicach. Wnioski na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich realizowane będą w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dokumentacja techniczna sfinansowana została ze środków Funduszu Sołeckiego.
 

Wersja XML