Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg śródmieścia Niemodlina

Informuje się mieszkańców Niemodlina oraz zainteresowane podmioty o rozpoczęciu robót związanych z realizacją inwestycji gminnej pn.„Przebudowa dróg śródmieścia Niemodlina”.
 

Prace polegać będą na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni i chodników z podbudową, wymianą kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego.
Prowadzone będą na ulicach: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka w Niemodlinie.
W bieżącym tygodniu zostaną rozpoczęte roboty na ulicach Krótkiej i Kilińskiego (odcinek od Zamku do ulicy Spółdzielczej) i będą wykonywane przez okres ok. 2 miesięcy. W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z jezdni i chodników oraz okresowe wyłączenia odcinków dróg z użytkowania. Zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.
 

Sprawy problemowe prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego - Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich pod numerem telefonu 77 46 06 295 wew. 207 lub 230.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 

 Brak opisu obrazka
 

Wersja XML