Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa DEKLARACJA ŚMIECIOWA

Uwaga Mieszkańcy,
w związku ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (zmiana stawki z 13,50 zł na 10 zł od każdego mieszkańca za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 25,00 zł na 20,00 zł od każdego mieszkańca za odpady zmieszane; zmianę opłaty z kwartalnej na miesięczną i zmianę wzoru deklaracji) informujemy, że w dniach od 24.06.2013 r. do 28.06.2013 r. należy złożyć lub skorygować deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby ułatwić procedurę złożenia nowej deklaracji pracownicy Urzędu będą dyżurować w godzinach popołudniowych we wsiach i w mieście. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest dostępny tutaj - PDFharmonogram dyżurów.pdf
Ponadto deklarację można złożyć w Urzędzie w godzinach urzędowania (pn. 7.00 – 17.00, wt. - czw. 7.00 – 15.00, pt. 7.00 – 13.00).
W zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali deklarację obowiązany jest złożyć zarząd.

Ponadto informujemy, że Gmina przejęła obowiązek zabezpieczenia nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów, w związku z czym Wykonawca – firma Remondis – będzie zobowiązana na początku lipca podstawić właścicielom nieruchomości pojemniki do segregacji.
Poniżej do pobrania NOWA DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
PDFdeklaracja - do wydruku.pdf 

Wersja XML