Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza napływających uwag i opinii

Szanowni Mieszkańcy,
dziękuję za napływające do Urzędu wszelkie uwagi, opinie i propozycje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgłaszane przez Państwa za pośrednictwem formularza ze strony internetowej, na adresy e-mailowe Urzędu, a także zgłaszane pracownikom Urzędu podczas spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w dniach 15-25 lutego 2013 r.
Państwa uwagi zostaną poddane analizie i będą pomocne w przygotowaniu zmian w obowiązującym prawie miejscowym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wersja XML