Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie

W dniu 26 maja 2011r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie.
 

W porządku obrad znalazło się m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2010r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemodlina za 2010r.

Asolutorium zostało udzielone Burmistrzowi jednogłośnie.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML