Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina zamieszcza do publicznego wglądu

02.04.2015 r.
Burmistrz Niemodlina ogłasza, że w dniu 01 kwietnia 2015 roku do Burmistrza wpłynęła od Uczniowskiego Klubu Sportowego “JEDYNKA” w Niemodlinie oferta realizacji zadania publicznego, złożona z własnej inicjatywy Organizacji.
Burmistrz Niemodlina, działając na podstawie art. 19 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) zamieszcza poniżej tą ofertę do publicznego wglądu.
Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić Burmistrzowi Niemodlina uwagi dotyczące tej oferty.

PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf

Wersja XML