Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina informuje

Burmistrz Niemodlina


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:


• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 193 o pow. 0,28 ha,
• niezabudowanych położonych w Graczach, oznaczonych nr działek: 220/4 o pow. 0,26 ha i 575/1 o pow.0,04 ha,
• niezabudowanych położonych w obrębie Góra, oznaczonych numerami działek: 76/1 o pow. 0,11 ha i 2/6 o pow. 0,11ha,
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr działki 105/2 o pow. 0,10 ha
• niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr działki 71/1 o pow. 0,1923 ha
• niezabudowanej położonej w Rutkach, oznaczonej nr działki 84 o pow. 0,29 ha
• niezabudowanych położonych w Sadach, oznaczonych numerami działek: 153/7 o pow. 0,04ha; części działki nr 5/7 o pow. 1,19ha , 211/4 o pow. 0,06 ha, 211/5 o pow. 0,14 ha i 159/8 o pow. 0,04 ha, 215/3 o pow. 0,05 ha, 215/5 o pow. 0,11 ha oraz 185/2 o pow. 0,26 ha.


nformacji udziela się w pokoju nr 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.220.

Wersja XML