Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do zbycia (28.03.2014 r.)

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr działki 115/3 o pow. 0,1700 ha,
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr działki 132/2 o pow. 0,1960 ha,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr działki 117/3 o pow. 0,1400 ha,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprztargowym:
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr działki 138/2 o pow. 0,2500 ha,

Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. Urzędu, tel. (77) 4606295 do 7 wew.222.

 

Wersja XML