Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy

Burmistrz Niemodlina wszczął postępowanie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji.
Zobacz - PDFZarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy.pdf.
UWAGA ! - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zobacz PDFZarządzenie.pdf

Wersja XML