Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

 

 1. DOCStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin.doc
 2.  DOCSuplement do ustaleń projektu zmiany studium nr 2.doc
 3.  PDFKierunki zagospodarowania przestrzennego - plan.pdf
 4. DOCporognoza oddziaływania na środowisko.doc

 

Wersja XML