Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do zbycia

Burmistrz Niemodlina, że informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

- lokal użytkowy położony w klatce nr 31 budynku nr 27-29-31 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 471/2.

- niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, oznaczonej nr działki 199/7 o pow. 0,0800 ha,
- niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 158/1 o pow. 0,7400 ha,
- niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 360/1 o pow. 0,2700 ha.

- zabudowanej budynkiem szpitala i obiektami towarzyszącymi, położonej przy ul. Zamkowej Niemodlinie, oznaczonej nr działki 836/8 o pow. 0,6106 ha,

Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.222.
 

Wersja XML