Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr działki 1069/4 o powierzchni 17 m² położonej w Niemodlinie - z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, część działki 1227/4 o pow. 702 m² położnej w rejonie ul. Chopina w Niemodlinie – z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.
 

Wersja XML